ZOSTAŃ PRZYJACIELEM
„PRZYMIERZA Z MARYJĄ”

Deklaruję kwotę miesięcznego wsparcia: